Bhubaneshwar to Guwahati Flights
Home/ Flights/ Bhubaneshwar-to-Guwahati-Flights


Cheapest Bhubaneshwar to Guwahati Airfare Starting Rs 5883AirlineDepartureDurationArrivalPrice
6E
Indigo
6E-6181
5:55:00 AM

Bhubaneshwar

01:00
--1 Stop
11:10:00 AM

Guwahati

5883
6E
Indigo
6E-7117
10:15:00 PM

Bhubaneshwar

01:20
--1 Stop
5:55:00 AM

Guwahati

5883
6E
Indigo
6E-6101
11:25:00 AM

Bhubaneshwar

01:05
--1 Stop
8:25:00 PM

Guwahati

6355
6E
Indigo
6E-6181
5:55:00 AM

Bhubaneshwar

01:00
--1 Stop
11:10:00 AM

Guwahati

6483
6E
Indigo
6E-7117
10:15:00 PM

Bhubaneshwar

01:20
--1 Stop
5:55:00 AM

Guwahati

6483
6E
Indigo
6E-6101
11:25:00 AM

Bhubaneshwar

01:05
--1 Stop
8:25:00 PM

Guwahati

6955
6E
Indigo
6E-201
8:00:00 AM

Bhubaneshwar

01:00
--1 Stop
4:30:00 PM

Guwahati

7435
6E
Indigo
6E-201
8:00:00 AM

Bhubaneshwar

01:00
--1 Stop
4:30:00 PM

Guwahati

8035
6E
Indigo
6E-6101
11:25:00 AM

Bhubaneshwar

01:05
--1 Stop
4:30:00 PM

Guwahati

8051
UK
Vistara
UK-782
8:30:00 PM

Bhubaneshwar

02:25
--1 Stop
5:45:00 PM

Guwahati

8891
6E
Indigo
6E-6101
11:25:00 AM

Bhubaneshwar

01:05
--1 Stop
4:30:00 PM

Guwahati

8651
UK
Vistara
UK-782
8:30:00 PM

Bhubaneshwar

02:25
--1 Stop
12:55:00 PM

Guwahati

9241
UK
Vistara
UK-788
1:00:00 PM

Bhubaneshwar

02:20
--1 Stop
12:55:00 PM

Guwahati

9241
UK
Vistara
UK-786
9:40:00 AM

Bhubaneshwar

02:15
--1 Stop
12:55:00 PM

Guwahati

9241
UK
Vistara
UK-788
1:00:00 PM

Bhubaneshwar

02:20
--1 Stop
5:45:00 PM

Guwahati

9241
I5
Air Asia
I5-776
2:00:00 PM

Bhubaneshwar

02:20
--1 Stop
7:15:00 PM

Guwahati

10008
I5
Air Asia
I5-776
2:00:00 PM

Bhubaneshwar

02:20
--1 Stop
7:15:00 PM

Guwahati

10008
I5
Air Asia
I5-776
2:00:00 PM

Bhubaneshwar

02:20
--1 Stop
7:15:00 PM

Guwahati

10008
I5
Air Asia
I5-776
2:00:00 PM

Bhubaneshwar

02:20
--1 Stop
7:15:00 PM

Guwahati

10508
I5
Air Asia
I5-776
2:00:00 PM

Bhubaneshwar

02:20
--1 Stop
7:15:00 PM

Guwahati

10508
AI
Air India
AI-474
9:30:00 PM

Bhubaneshwar

02:35
--1 Stop
12:10:00 PM

Guwahati

12308
UK
Vistara
UK-546
10:05:00 PM

Bhubaneshwar

02:35
--2 Stop
3:00:00 PM

Guwahati

14647
UK
Vistara
UK-786
9:40:00 AM

Bhubaneshwar

02:15
--1 Stop
5:45:00 PM

Guwahati

14568
UK
Vistara
UK-546
10:05:00 PM

Bhubaneshwar

02:35
--2 Stop
3:00:00 PM

Guwahati

15146
UK
Vistara
UK-546
10:05:00 PM

Bhubaneshwar

02:35
--2 Stop
3:00:00 PM

Guwahati

15146
UK
Vistara
UK-546
10:05:00 PM

Bhubaneshwar

02:35
--2 Stop
3:00:00 PM

Guwahati

15146
UK
Vistara
UK-544
8:25:00 AM

Bhubaneshwar

02:40
--2 Stop
1:50:00 PM

Guwahati

14902
UK
Vistara
UK-546
10:05:00 PM

Bhubaneshwar

02:35
--2 Stop
11:55:00 AM

Guwahati

15191
UK
Vistara
UK-546
10:05:00 PM

Bhubaneshwar

02:35
--2 Stop
11:55:00 AM

Guwahati

15191
UK
Vistara
UK-546
10:05:00 PM

Bhubaneshwar

02:35
--2 Stop
11:55:00 AM

Guwahati

15191
UK
Vistara
UK-546
10:05:00 PM

Bhubaneshwar

02:35
--2 Stop
11:55:00 AM

Guwahati

15191
UK
Vistara
UK-546
10:05:00 PM

Bhubaneshwar

02:35
--2 Stop
11:55:00 AM

Guwahati

15191
UK
Vistara
UK-546
10:05:00 PM

Bhubaneshwar

02:35
--2 Stop
11:55:00 AM

Guwahati

15191
UK
Vistara
UK-546
10:05:00 PM

Bhubaneshwar

02:35
--2 Stop
5:45:00 PM

Guwahati

15191
UK
Vistara
UK-546
10:05:00 PM

Bhubaneshwar

02:35
--2 Stop
5:45:00 PM

Guwahati

15191
UK
Vistara
UK-546
10:05:00 PM

Bhubaneshwar

02:35
--2 Stop
5:45:00 PM

Guwahati

15191
UK
Vistara
UK-546
10:05:00 PM

Bhubaneshwar

02:35
--2 Stop
5:45:00 PM

Guwahati

15191
UK
Vistara
UK-546
10:05:00 PM

Bhubaneshwar

02:35
--2 Stop
5:45:00 PM

Guwahati

15191
UK
Vistara
UK-544
8:25:00 AM

Bhubaneshwar

02:40
--2 Stop
11:55:00 AM

Guwahati

15191
UK
Vistara
UK-544
8:25:00 AM

Bhubaneshwar

02:40
--2 Stop
11:55:00 AM

Guwahati

15191
UK
Vistara
UK-544
8:25:00 AM

Bhubaneshwar

02:40
--2 Stop
11:55:00 AM

Guwahati

15191
UK
Vistara
UK-544
8:25:00 AM

Bhubaneshwar

02:40
--2 Stop
5:45:00 PM

Guwahati

15191
UK
Vistara
UK-546
10:05:00 PM

Bhubaneshwar

02:35
--2 Stop
11:55:00 AM

Guwahati

15191
UK
Vistara
UK-546
10:05:00 PM

Bhubaneshwar

02:35
--2 Stop
5:45:00 PM

Guwahati

15191
UK
Vistara
UK-546
10:05:00 PM

Bhubaneshwar

02:35
--2 Stop
5:45:00 PM

Guwahati

15191
UK
Vistara
UK-546
10:05:00 PM

Bhubaneshwar

02:35
--2 Stop
11:55:00 AM

Guwahati

15191
UK
Vistara
UK-546
10:05:00 PM

Bhubaneshwar

02:35
--2 Stop
5:45:00 PM

Guwahati

15191
UK
Vistara
UK-546
10:05:00 PM

Bhubaneshwar

02:35
--2 Stop
11:55:00 AM

Guwahati

15191
UK
Vistara
UK-546
10:05:00 PM

Bhubaneshwar

02:35
--2 Stop
5:45:00 PM

Guwahati

15191
UK
Vistara
UK-546
10:05:00 PM

Bhubaneshwar

02:35
--2 Stop
5:45:00 PM

Guwahati

15191
UK
Vistara
UK-546
10:05:00 PM

Bhubaneshwar

02:35
--2 Stop
5:45:00 PM

Guwahati

15191
UK
Vistara
UK-544
8:25:00 AM

Bhubaneshwar

02:40
--2 Stop
5:45:00 PM

Guwahati

15191
UK
Vistara
UK-544
8:25:00 AM

Bhubaneshwar

02:40
--2 Stop
5:45:00 PM

Guwahati

15191
UK
Vistara
UK-544
8:25:00 AM

Bhubaneshwar

02:40
--2 Stop
5:45:00 PM

Guwahati

15191
UK
Vistara
UK-544
8:25:00 AM

Bhubaneshwar

02:40
--2 Stop
5:45:00 PM

Guwahati

15191
UK
Vistara
UK-546
10:05:00 PM

Bhubaneshwar

02:35
--2 Stop
5:45:00 PM

Guwahati

15191
UK
Vistara
UK-546
10:05:00 PM

Bhubaneshwar

02:35
--2 Stop
11:55:00 AM

Guwahati

15191
UK
Vistara
UK-544
8:25:00 AM

Bhubaneshwar

02:40
--2 Stop
5:45:00 PM

Guwahati

15191
UK
Vistara
UK-544
8:25:00 AM

Bhubaneshwar

02:40
--2 Stop
5:45:00 PM

Guwahati

15191
UK
Vistara
UK-544
8:25:00 AM

Bhubaneshwar

02:40
--2 Stop
5:45:00 PM

Guwahati

15191
UK
Vistara
UK-544
8:25:00 AM

Bhubaneshwar

02:40
--2 Stop
5:45:00 PM

Guwahati

15191
UK
Vistara
UK-546
10:05:00 PM

Bhubaneshwar

02:35
--2 Stop
11:55:00 AM

Guwahati

15191
UK
Vistara
UK-546
10:05:00 PM

Bhubaneshwar

02:35
--2 Stop
11:55:00 AM

Guwahati

15191
UK
Vistara
UK-546
10:05:00 PM

Bhubaneshwar

02:35
--2 Stop
11:55:00 AM

Guwahati

15191
UK
Vistara
UK-544
8:25:00 AM

Bhubaneshwar

02:40
--2 Stop
5:45:00 PM

Guwahati

15191
UK
Vistara
UK-544
8:25:00 AM

Bhubaneshwar

02:40
--2 Stop
12:55:00 PM

Guwahati

15541
UK
Vistara
UK-544
8:25:00 AM

Bhubaneshwar

02:40
--2 Stop
12:55:00 PM

Guwahati

15541
UK
Vistara
UK-544
8:25:00 AM

Bhubaneshwar

02:40
--2 Stop
12:55:00 PM

Guwahati

15541
UK
Vistara
UK-544
8:25:00 AM

Bhubaneshwar

02:40
--2 Stop
12:55:00 PM

Guwahati

15541
UK
Vistara
UK-544
8:25:00 AM

Bhubaneshwar

02:40
--2 Stop
12:55:00 PM

Guwahati

15541
UK
Vistara
UK-544
8:25:00 AM

Bhubaneshwar

02:40
--2 Stop
12:55:00 PM

Guwahati

15541
UK
Vistara
UK-544
8:25:00 AM

Bhubaneshwar

02:40
--2 Stop
12:55:00 PM

Guwahati

15541
UK
Vistara
UK-544
8:25:00 AM

Bhubaneshwar

02:40
--2 Stop
12:55:00 PM

Guwahati

15541
UK
Vistara
UK-544
8:25:00 AM

Bhubaneshwar

02:40
--2 Stop
5:45:00 PM

Guwahati

15541
UK
Vistara
UK-544
8:25:00 AM

Bhubaneshwar

02:40
--2 Stop
12:55:00 PM

Guwahati

15541
6E
Indigo
6E-7117
10:15:00 PM

Bhubaneshwar

01:20
--1 Stop
5:55:00 AM

Guwahati

14958
6E
Indigo
6E-6101
11:25:00 AM

Bhubaneshwar

01:05
--1 Stop
8:25:00 PM

Guwahati

14958
UK
Vistara
UK-544
8:25:00 AM

Bhubaneshwar

02:40
--2 Stop
1:50:00 PM

Guwahati

16127
UK
Vistara
UK-544
8:25:00 AM

Bhubaneshwar

02:40
--2 Stop
1:50:00 PM

Guwahati

16127
6E
Indigo
6E-6181
5:55:00 AM

Bhubaneshwar

01:00
--1 Stop
11:10:00 AM

Guwahati

15358
AI
Air India
AI-474
9:30:00 PM

Bhubaneshwar

02:35
--2 Stop
11:45:00 AM

Guwahati

15608
AI
Air India
AI-474
9:30:00 PM

Bhubaneshwar

02:35
--2 Stop
1:15:00 PM

Guwahati

15608
6E
Indigo
6E-7584
2:20:00 PM

Bhubaneshwar

01:20
--1 Stop
10:25:00 PM

Guwahati

15562
UK
Vistara
UK-544
8:25:00 AM

Bhubaneshwar

02:40
--2 Stop
1:50:00 PM

Guwahati

16930
UK
Vistara
UK-546
10:05:00 PM

Bhubaneshwar

02:35
--2 Stop
1:50:00 PM

Guwahati

16930
UK
Vistara
UK-546
10:05:00 PM

Bhubaneshwar

02:35
--2 Stop
1:50:00 PM

Guwahati

17154
6E
Indigo
6E-7584
2:20:00 PM

Bhubaneshwar

01:20
--1 Stop
10:25:00 PM

Guwahati

16162
AI
Air India
AI-670
8:40:00 AM

Bhubaneshwar

03:15
--2 Stop
12:10:00 PM

Guwahati

16738
AI
Air India
AI-670
8:40:00 AM

Bhubaneshwar

03:15
--2 Stop
12:10:00 PM

Guwahati

16738
AI
Air India
AI-670
8:40:00 AM

Bhubaneshwar

03:15
--2 Stop
12:10:00 PM

Guwahati

16738
AI
Air India
AI-670
8:40:00 AM

Bhubaneshwar

03:15
--2 Stop
12:10:00 PM

Guwahati

16738
AI
Air India
AI-670
8:40:00 AM

Bhubaneshwar

03:15
--2 Stop
1:15:00 PM

Guwahati

16738
AI
Air India
AI-670
8:40:00 AM

Bhubaneshwar

03:15
--2 Stop
12:10:00 PM

Guwahati

16738
AI
Air India
AI-670
8:40:00 AM

Bhubaneshwar

03:15
--2 Stop
1:15:00 PM

Guwahati

16738
AI
Air India
AI-670
8:40:00 AM

Bhubaneshwar

03:15
--2 Stop
11:45:00 AM

Guwahati

16738
AI
Air India
AI-670
8:40:00 AM

Bhubaneshwar

03:15
--2 Stop
11:45:00 AM

Guwahati

16738
AI
Air India
AI-670
8:40:00 AM

Bhubaneshwar

03:15
--2 Stop
11:45:00 AM

Guwahati

16738
AI
Air India
AI-670
8:40:00 AM

Bhubaneshwar

03:15
--2 Stop
7:05:00 AM

Guwahati

16738
AI
Air India
AI-670
8:40:00 AM

Bhubaneshwar

03:15
--2 Stop
7:05:00 AM

Guwahati

16738
AI
Air India
AI-670
8:40:00 AM

Bhubaneshwar

03:15
--2 Stop
1:15:00 PM

Guwahati

16738
6E
Indigo
6E-7584
2:20:00 PM

Bhubaneshwar

01:20
--1 Stop
8:25:00 PM

Guwahati

16708
UK
Vistara
UK-544
8:25:00 AM

Bhubaneshwar

02:40
--2 Stop
1:50:00 PM

Guwahati

17887
UK
Vistara
UK-544
8:25:00 AM

Bhubaneshwar

02:40
--2 Stop
1:50:00 PM

Guwahati

17887
6E
Indigo
6E-201
8:00:00 AM

Bhubaneshwar

01:00
--1 Stop
4:30:00 PM

Guwahati

16958
AI
Air India
AI-670
8:40:00 AM

Bhubaneshwar

03:15
--2 Stop
12:10:00 PM

Guwahati

17288
UK
Vistara
UK-544
8:25:00 AM

Bhubaneshwar

02:40
--2 Stop
5:45:00 PM

Guwahati

17900
UK
Vistara
UK-546
10:05:00 PM

Bhubaneshwar

02:35
--2 Stop
5:45:00 PM

Guwahati

17900
UK
Vistara
UK-546
10:05:00 PM

Bhubaneshwar

02:35
--2 Stop
5:45:00 PM

Guwahati

17900
UK
Vistara
UK-544
8:25:00 AM

Bhubaneshwar

02:40
--2 Stop
12:55:00 PM

Guwahati

17900
6E
Indigo
6E-6101
11:25:00 AM

Bhubaneshwar

01:05
--1 Stop
4:30:00 PM

Guwahati

17458
6E
Indigo
6E-7584
2:20:00 PM

Bhubaneshwar

01:20
--1 Stop
8:25:00 PM

Guwahati

17534
6E
Indigo
6E-7584
2:20:00 PM

Bhubaneshwar

01:20
--1 Stop
8:25:00 PM

Guwahati

24758
6E
Indigo
6E-7584
2:20:00 PM

Bhubaneshwar

01:20
--1 Stop
10:25:00 PM

Guwahati

24758

Bhubaneswar to Guwahati Flight Tickets Booking

Biju Patnaik Airport (BBI) is the primary airport in Bhubaneswar. You can take a flight from this airport to visit Guwahati as there is no end of flights to choose from.

As 54 flights take off every day, 4 major airlines are responsible for the same and operate both direct and indirect flights.

Bhubaneswar to Guwahati Flight Airfare

The prices of various flights keep on fluctuation due to three major factors which are as follows:

        Route (Indirect/Direct)

        Availability

        Booking time

 

The minimum fare of flights that take off from Bhubaneswar to Guwahati is INR 3,099 and the maximum fare for the same route is INR 17,539.

 

Bhubaneswar to Guwahati Flight Details

 

If you want to visit Guwahati from Bhubaneswar then no need to worry about flights as 54 flights travel each day. These flights are operated by some major airlines which are IndiGo, Air India, AirAsia India and Vistara.

 

The no. of flights contributed by each airline is –

        IndiGo: 21

        Air India: 18

        AirAsia India: 9

        Vistara: 6

 

                About Bhubaneswar City

 

                Being the capital and largest city of Indian state Odisha, Bhubaneswar is famous for its “Ikat Fabrics”. This fabric can easily be found in the form of ready made garments, saris and fabrics. The city is also identified as “Temple City of India”.

 

                Airport Connectivity: The official airport of Bhubaneswar is Biju Patnaik Airport (BBI).

 

                Railway Connectivity: Bhubaneswar Railway Station is the official railway station of the capital city of Odisha.

 

                Places to stay

        Luxury Hotels: MAYFAIR Lagoon, Swosti Grand, Hotel Pal Heights, The Crown, Hotel Sandy’s Tower.

        Budget Hotels: JSB Trident Galaxy, Moon Light Guest House 3, Lelbi Rooms 2101, Hotel Sambit Palace, Hotel Vintage Villa.

 

Restaurants in Bhubaneswar: Lemon Grass, Nakli Dhaba, Truptee Veg Restaurant, Malva Restaurant, Silver Streak.

 

Shopping Markets in Bhubaneswar: Unit 2 Market Complex, Shaheed Nagar Market, Indra Dhanu Market, Alka Market, Ruchika Market.

 

Traveling around in Bhubaneswar:

 

The city has major taxi operators that provide service in the city namely Uber and OLA. Bhubaneswar’s bus system makes traveling easy for tourists at very reasonable prices. Auto-rickshaws are also there to get around the place.

 

Bhubaneswar Attractions: Chausathi Jogini Temple, Khandagiri and Udayagiri Hills, Ekamra Kanan Botanical Gardens, Pathani Samanta Planetarium, ISKCON Temple.

 

Best time to visit Bhubaneswar: Monsoon season is the best time to visit the place.

 

                Airport address of Bhubaneswar: Airport Rd, Bhubaneswar, Odisha 751020. 

 

 

                About Guwahati City

 

                Formerly known as Gauhati, Guwahati is a part of Indian state Assam and is located on the south bank of river “Brahmaputra”. The city is home to some rare animals such as Asian elephants, pythons, tigers, rhinoceros, gaurs, primate species, and endangered birds.

 

                Airport Connectivity: Lokpriya Gopinath Bordoloi International Airport (GAU) is the primary airport in Guwahati.

 

                Railway Connectivity: The railway station of Guwahati is known as Guwahati Railway Station.

 

                Places to stay


        Luxury Hotels: Hotel Rajmahal, Hotel Dynasty, Vivanta Guwahati, Kiranshree Grand, The Lily Hotel.

        Budget Hotels: Hotel Prince B, Snigdhas Guest House, Palacia Inn, Ashirwad Homestay.

 

              Restaurants in Guwahati: Kalita Spectrum, Red Hot Chili Pepper, Chung Fa Restaurant, Khorikaa, Gopal Maharaj Restaurant.

 

              Shopping Markets in Guwahati: Fancy Bazaar, Pan Bazaar, Paltan Bazaar, Dona Planet, Sohum Shoppe.

 

             Travelling around in Guwahati:

 

            Bus is the cheapest mode to get around in Guwahati. The city has a Taxi service as well which is being operated by the major Taxi operators such as OLA and Uber. Motorbikes are also available on rent to roam within the place. Autos are also available in every corner of the city but they are costly as compared to Uber Taxis.

 

             Guwahati Attractions: Kamakhya Temple, Umananda Temple, Nehru Park, Dipor Bil, Accoland.

 

            Best time to visit Guwahati: However October to April is the best time to visit and catch the beauty of the place but tourism of this place can also be done during Bihu festivals in April, January, and September.

 

Airport address of Guwahati: Borjhar, Guwahati, Assam 781015.